نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری، فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

در فرآیندی نسبتاً نوظهور، بیماران لاعلاج با این امید که در آینده درمان قطعی آن‌ها کشف شود، در حالت انجماد نگهداری می‌شوند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی برای نخستین بار به بحث در مورد حقوق مالکیت معنوی این افراد پرداخته است. در مورد این بیماران، دو فرض موت و حیات مطرح است. جمهور فقها که اساس این روش را پذیرفته‌اند، به فرض حیات اعتقاد داشته و بنابراین می‌توان این نظریه قوی را پذیرفت. بنابراین می‌توان فرض اداره اموال معنوی بیمار توسط وکیل یا امین را طرح نمود. امین حسب عرف حقوقی می‌بایست جانب امانت را رعایت کرده و تنها در صورتی نسبت به واگذاری طرح اقدام نماید که اصول اقتصادی چنین اقتصاء دارد. اما اختیارات وکیل در قرارداد تعیین‌شده و مطلق است. در مورد توقیف اموال معنوی بحث‌های فراوانی مطرح است، اما رویه قضائی آن است که اگر عواید مادی مالکیت معنوی برای تسویه دیون کافی نبود، آنگاه نسبت به توقیف این اموال اقدام شود. در وضعیتی که مالک طرح توانایی اداره مال معنوی را ندارد، دغدغه حمایت از حق اداره اموال معنوی نیز وجود نداشته و لذا رویه قضائی به سمت توقیف مستقیم اموال معنوی حرکت می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The future model is to protect the intellectual property rights of cold patients

نویسندگان [English]

  • Ali MohammadPoor 1
  • SeyedAskari Hoseini moghadam 2
  • Hossein Rahimi Vaskasi 2

1 PhD Student, Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

2 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

چکیده [English]

In a relatively emerging process, incurable patients are kept frozen in the hope that definitive treatment will be discovered in the future. This descriptive-analytical study discusses the intellectual property rights of these individuals for the first time. In the case of these patients, there are two assumptions: death and life. The Republic of jurists, who have accepted the basis of this method, believe in the presumption of life, and therefore this strong theory can be accepted. Therefore, it can be assumed that the patient's intellectual property is managed by a lawyer or trustee. According to legal custom, the trustee must respect the side of the trust and only proceed with the transfer of the plan if the economic principles of such an economy. But the powers of the lawyer are specified and absolute in the contract. There is a lot of debate about the seizure of intellectual property, but the jurisprudence is that if the material income of the intellectual property is not enough to settle the debt, then the seizure of this property will take place. In a situation where the owner of the project is not able to manage the intellectual property, there is no concern to protect the right to manage the intellectual property and therefore the judicial procedure moves towards the direct seizure of the intellectual property.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cryonics
  • Debt
  • intellectual property
  • stone