نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

چکیده

گسترش شبکه های اجتماعی از طریق مشارکت موجب بهبود کیفیت زندگی می گردد. مشارکت اجتماعی در برگیرنده انواع مختلف کنش فردی و گروهی به منظور دخالت در تعیین سرنوشت خود و جامعه و تأثیر نهادن بر فرایندهای تصمیم گیری درباره مسائل عمومی است. تشکیل شبکه ها، هر یک از افراد جامعه را قادر می سازد به دیگری کمک کنند. با انجام این کار نه تنها از فواید فردی در شبکه ها سود می برند، بلکه با ایجاد ارتباطات بیشتری فضای دلنشینی برای زندگی فراهم می کند. مطالعه حاضر با هدف سنجش تاثیر مدیریت محتوا بر سبک زندگی کاربران شبکه-های اجتماعی پرمخاطب در راستای پیشبرد اهداف بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب در بین دانشجویان مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی در سال 1400 صورت گرفت. این پژوهش به شیوه توصیفی – پیمایشی انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها از نرم افزار آماری spss24 استفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش مشخص شد که تولیدکنندگان محتوا، اطلاعات (محتوا) ، وب سایت ها و همچنین اپلیکیشن های موبایلی نقش مهمی در مدیریت شبکه های اجتماعی دارند. همچنان که این عوامل بر سبک زندگی دانشجویان و سلامت فردی و اجتماعی آنان اثرات چشمگیری داشتند؛ اثبات شد که در صورت مدیریت محتوای شبکه های اجتماعی در سطح کلانِ جامعه، می توان اهداف بیانیه گام دوم انقلاب را با جامعیت و سهولت بیشتری محقق نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the effect of content management on the lifestyle of social networks users with emphasis on the statement of second step of the revolution by the Supreme Leader of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohsen Javid Tajrishi 1
  • Mohammadreza Mardani 2
  • Faramarz FathneZhad 1

1 Department of Information Technology Management, Electronic Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Human Resource Management, Imam Hossein University (AS), Tehran, Iran

چکیده [English]

The development of social networks through participation improves the quality of life. Social participation involves a variety of individual and group actions in order to intervene in determining one's own destiny and that of society, and to influence decision-making processes about public issues. Networking enables each member of the community to help the other. By doing so, they not only reap the personal benefits of networking, but also provide a more enjoyable living space by creating more connections. The aim of this study was to measure the impact of content management on the lifestyle of users of popular social networks in order to advance the goals of the second step statement of the Supreme Leader of the Revolution among management students of the Islamic Azad University in 1400. This study was conducted in a descriptive-analytical manner. . SPSS24 statistical software was used for inferential analysis of data. Based on the research findings, it was found that content creators, information (content) and websites and mobile applications have an important role in managing social networks. Also, these factors had significant effects on students' lifestyles and their individual and social health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lifestyle
  • Social networks
  • Health
  • Protection law
  • The Supreme Leader of Iran
  • Content Management