نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 پژوهشگر پسادکترا دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

تأکید بر نظریه‌پردازی، دست‌یابی به الگوی ایرانی و اسلامی پیشرفت و پاسخ به چالش‌های پیشرو انقلاب اسلامی موردتوجه آیت‌الله خامنه‌ای بوده است، جمهوری اسلامی باید در دهه چهارم عمر خود به نظریه‌پردازی روشمند بپردازد و با شناسایی ضعف‌ها و عقب‌ماندگی در حوزه‌ی نظریه‌پردازی گام‌های جدی بردارد. یکی از مسائل مهم و ضروری که سبب ایستایی و پویایی انقلاب اسلامی می‌شود ضرورت نظریه‌پردازی در مسائل مبتلابه اجتماعی و سیاسی است، آیت‌الله خامنه‌ای با توجه به مبانی فکری و اهداف انقلاب اسلامی به تبیین پیشرفت سیاسی در ایران پرداخته است. نظریه پیشرفت سیاسی مبتنی بر مبانی فلسفی انقلاب اسلامی است که در شرایط سیاسی و اجتماعی قوام می‌یابد و شامل مؤلفه‌هایی نظیر پاسخگویی و نظارت، عدالت محوری، شایسته‌سالاری، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و اعتقادی، معنویت و اخلاق محوری، جامعه تحول‌خواه وجود احزاب و سازمان غیردولتی و نظام سیاسی کارآمد باهدف دست‌یابی به حیات طیبه است. این پژوهش سعی دارد به‌وسیله روش گرند تئوری به این سؤال پاسخ دهد که موانع تحقق پیشرفت سیاسی بر اساس دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای چگونه قابل تبیین است؟ یافته تحقق نشان می‌دهد: موانع تحقق پیشرفت سیاسی شامل موانع درونی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بین‌المللی است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Obstacles to political progress according to Ayatollah Khamenei

نویسندگان [English]

  • mansour mirahamadi 1
  • ALI NAZARY 2

1 shahid beheshty un

2 student of Qom UN

چکیده [English]

Emphasis on theorizing and responding to the challenges facing the Islamic Revolution has been the focus of Ayatollah Khamenei. Theorizing it in the form of branching, usable, and deductive theories and sets must be considered. One of the important and necessary issues that cause the stagnation and dynamism of the Islamic Revolution is the need for theorizing in social and political issues. The theory of political progress includes components such as accountability and supervision, central justice, meritocracy, political and social and religious freedoms, spirituality and morality , The revolutionary society, the existence of parties and non-governmental organizations and an efficient political system in order to achieve a good life Stein's research tries to answer the question by the method of grand theory how the obstacles to political progress can be explained according to Ayatollah Khamenei? The findings show:. Obstacles to political progress include internal, social, cultural, political and international barriers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obstacles to political progress
  • internal
  • social
  • cultural
  • political
  • international obstacles