نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی ، سلماس ، ایران

چکیده

ورود رمزارز به دنیای معاملات، بسیاری از سازوکارهای جامعه متأثر کرده که تولد معاملات هوشمند ازجمله این آثار است. در این معاملات، تمامی تعهدات و ضمانت‌ها در قبال عدم اجرای تعهد به‌صورت خودکار انجام خواهد شد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام‌شده و هدف آن است که الگوی اسلامی-ایرانی لزوم استفاده از این قراردادها بررسی شود. براساس تفاسیر فقهی، تأمین امنیت اجتماعی و اقتصادی وظیفه حکومت است که اجباری شدن قرارداد هوشمند باهدف حذف معاملات صوری یک مصداق آن است. چنین نتیجه شد که برخی آثار مثبت استفاده از قراردادهای هوشمند برای داشتن یک جامعه سالم نیاز است. انجام معاملات صوری در این وضعیت با ریسک بالایی مواجه شده و بنابراین هوشمندشدن معاملات را می‌توان راهی برای مقابله با انعقاد معاملات صوری دانست که آثار حقوقی-اجتماعی مطلوبی به دنبال دارد. لذا بر پایه دکترین ولایت‌فقیه، حکومت می‌بایست با اجباری کردن انجام معاملات به این روش، گامی مهم در جهت مقابله با جرم انعقاد معاملات صوری بردارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Jurisprudential-legal necessity of using the smart contract model with the aim of eliminating formal transactions and its effect on the future of the country

نویسنده [English]

  • Yaghoub Motalebi Galgezani

Faculty member of Law Department, Islamic Azad University, Salmas, Iran

چکیده [English]

Ramzarz's entry into the world of transactions has affected many mechanisms of society, including the birth of smart transactions. In these transactions, all obligations and guarantees in case of non-fulfillment of the obligation will be fulfilled automatically. This research has been done by analytical-descriptive method and its purpose is to investigate the Islamic-Iranian model of the need to use these contracts. According to jurisprudential interpretations, providing social and economic security is the duty of the government, one example of which is the imposition of a smart contract with the aim of eliminating formal transactions. It was concluded that some of the positive effects of using smart contracts are needed to have a healthy society. Formal transactions in this situation face a high risk, and therefore smart transactions can be considered as a way to deal with the conclusion of formal transactions, which has favorable socio-legal effects. Therefore, according to the doctrine of Velayat-e-Faqih, the government must take an important step towards combating the crime of concluding formal transactions by forcing transactions in this way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ciphers
  • smart contracts
  • face-to-face transactions
  • economic security
  • escapism