نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه امام علی (ع) پسادکتری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانش آموخته دکترای فناوری اطلاعات، گروه مدیریت دانشکده مدیریت و علوم نظامی، دانشگاه امام علی(ع)، تهران، ایران

چکیده

مفهوم عقلانیت در اندیشه مقام معظم رهبری از پایه های اصلی جامعه اسلامی و در عرض ایمان، مجاهدت و عزّت قرار دارد. به عقیده معظم له عقلانیت از مهم‌ترین ابزارهای جهت دهنده و ارزش‌گذار فعالیت‌ها در نظام اسلامی به شمار می‌آید؛ لذا می‌توان در پرتو انقلابی گری اصیل، مفهوم عقلانیت را ذیل کلیدواژه "عقلانیت انقلابی" خلاصه کرد. در این امتداد، پژوهش حاضر به شناسایی و تبیین مختصات "عقلانیت انقلابی" از منظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) پرداخته است. این مطالعه از نظر هدف، اکتشافی و به دنبال ایجاد دانش و درک بهتر از پدیده مورد بررسی است. همچنین رویکرد کلی پژوهش، استقرایی و نحوه انجام آن، کیفی است که با تحلیل محتوای بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) صورت گرفته است. یافته ها نشان می دهند که اهتمام به اصول و باورهای اساسی به عنوان شرایط علی، استقلال و عدم وابستگی به عنوان طبقه محوری، اولویت بندی اهداف و برنامه‌ها به عنوان عامل مداخله گر، معنویت محوری به عنوان بستر، آینده‌نگری، دوراندیشی و امیدواری؛ واقع‌نگری، نگاه راهبردی؛ نوسازی و تحول در نظامات و سازوکارها؛ وحدت افزایی، جهت‌گیری و هدف‌گذاری انقلابی؛ جوان گرایی، همت بلند؛ اعتمادسازی؛ استکبار ستیزی و منفعل نشدن در مقابل دشمن؛ نظم؛ پیشرفت علم و فناوری؛ ساده زیستی و مبارزه با فساد و تبعیض و بى‌عدالتی به عنوان استراتژی های تعامل و کنش قابل توجه هستند و عقلانیت انقلابی به طور خاص با مردم‌محوری؛ ظلم ستیزی؛ قانون مداری؛ انتقادپذیری؛ روحیه و اخلاق انقلابی؛ ایستادگی و ثبات قدم؛ رسیدن به جامعه تراز انقلاب اسلامی مشخص می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the Coordinates of "Revolutionary Rationality" from the Perspective of the Supreme Commander

نویسندگان [English]

  • behnam abdi 1
  • Ali Asghar Salarnezhad 2

1 Assistant Professor, IAO University,

2 PhD in Information Technology Management. Department of Management, Faculty of Management and Military Sciences, Imam Ali University, Tehran. Iran.

چکیده [English]

The concept of rationality in the thought of the Supreme Leader is one of the main foundations of Islamic society and is in the breadth of faith, struggle and dignity. rationality is one of the most important tools for valuing activities in the Islamic system. Also, in the pillars of Islamic thought and civilization, rationality has a very important with modernity and Islamic ostentation. On the other hand, he emphasizes the preservation of the fundamental principles of the Islamic Revolution along with the change of mechanisms; Therefore, in the the concept of rationality can be summarized under the keyword "revolutionary rationality". In this regard, this study has explained the characteristics of "revolutionary rationality" from the perspective of the Supreme Commander of the Armed Forces in the Iranian Islamic model of progress. Findings show that attention to basic principles and beliefs as causal conditions, independence and non-dependence as a central class, prioritization of goals and programs as an intervening factor, central spirituality as a context, future negativeness, foresight and hope; Realism, strategic vision; Modernization and change in systems and mechanisms; Unifying, revolutionary orientation and goal setting; Building trust; Arrogance and inaction in the face of the enemy; Discipline; Advances in science and technology; Simple living and fighting corruption, discrimination and injustice are significant strategies of interaction and revolutionary rationality in particular with populism and populism; Oppression; Executive approach; The rule of law; Revolutionary spirit and ethics;Islamic identity and reaching a society at the level of the Islamic Revolution is determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supreme Commander-in-Chief
  • Rationality
  • Revolutionism
  • Revolutionary Rationality
  • Independence