نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

چکیده

سبک زندگی طی یک قرن اخیر به‌صورت فزاینده‌ای مورد توجه محققان و اندیشمندان قرار گرفته است. از جمله دلایل اهمیت یافتن سبک زندگی می‌توان به تأثیر فراوان فرهنگ مدرنیته بر زندگی افراد اشاره کرد؛ مدرنیته مباحثی همچون تنوع‌طلبی، مصرف‌گرایی، وفور امکانات و وسایل رفاهی، تمایز داشتن نسبت به دیگران را بیش از پیش در دید عموم مردم بزرگ کرد و درواقع جوامع را به سمت توجه به این موارد سوق داد. این مقاله با شناسایی ابعاد مدیریتی ـ راهبردی سبک زندگی و تعیین میزان تأثیر آنها بر سبک زندگی براساس نظر نخبگان فرهنگی با روش ترکیبی دلفی و آنتروپی شانون، در حکم یک راهنمای عمل برای مدیران فرهنگی ایفای نقش کرده و مدیران قادر خواهند بود از این طریق، اثربخشی فعالیت‌های خود را فزونی بخشند. درنهایت، بُعد «اشتغال و کسب و کار» بیشترین اهمیت را در سبک زندگی اسلامی دارد و پس از آن، به‌ترتیب، دسته‌های «ارتباطات و تعاملات»، «نظم و انضباط»، «معماری و شهرسازی»، «سلامت و بهداشت»، «پوشش و آرایش»، «تعلیم و تعلم»، «تغذیه»، «الگوی مصرف محصولات»، «اوقات فراغت» و «سنت‌ها و مراسمات، آیین‌ها و شعائر» قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategic Coordinates of Islamic Lifestyle Pattern

نویسندگان [English]

  • Karim Ebrahimi
  • Hussein Parkan
  • Kamal Barzegar Bafrouei

www.dte.ir

چکیده [English]

Lifestyle over the last century has become increasingly popular with scholars and it has been paid attention more and more by scientists and scholars. Lifestyle means how a person individually behave in his/her life. Among the reasons why lifestyle is important is the enormous impact of modernity culture on individuals' lives. Led them to pay attention to these issues. By identifying the managerial-strategic dimensions of lifestyle and quantifying their impact on lifestyle based on cultural elite viewpoints with the combined Delphi and Shannon entropy method, this article acts as a guide for cultural managers and managers will be able to, Increase the effectiveness of their activities. Finally, the "employment and business" dimension is most important in the Islamic lifestyle, followed by the categories of "communication and interaction", "discipline", "architecture and urbanism", "health and health", There are "cover and make-up", "education", "nutrition", "pattern of consumption", "leisure" and "traditions and rituals, rituals and rituals".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Lifestyle
  • Strategic Coordinates
  • Delphi Method
  • Shannon Entropy