نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق ع

چکیده

علوم انسانی یکی از لوازم معرفتی تمدن‌سازی به‌عنوان هدف مندرج در بیانیۀ گام دوم انقلاب اسلامی است. آسیب‌شناسی وضعیت تحول این علوم بر اساس ادبیات حکمرانی پایدار یکی از ضرورت‌ها برای شناسایی موانع و نقاط ضعف است. این مقاله تلاش کرده است با استفاده از ادبیات مفهومی حکمرانی در عرصۀ علم و رویکرد نظری منبعث از بیانات رهبر انقلاب اسلامی و همچنین، استفاده از روش‌های چندگانۀ تحلیلی از جمله SWOT، SOAR و PESTEL هدف مذکور را دنبال کند. به این منظور، از پرسش‌نامۀ الکترونیکی برای شناسایی، وزن‌دهی و اولویت‌دهی به وضعیت تحول علوم انسانی با استفاده از فرمول‌های متغیربندی و خوشه‌سازی از سوی 162 نفر از متخصصان بهره گرفته شده است. مهم‌ترین یافته‌ها و نتایج در محورهای زیر به بحث گذاشته شده‌اند: «ابعاد کلان تحول»، «محورهای محتوایی تحول»، «آسیب‌شناسی سازمانی و مشکلات شورای تحول»، «باور به جایگاه علوم انسانی»، «نقشۀ آمایش آموزش عالی برای تحول»، «تناسب علوم انسانی با نیازهای کشور»، «انگیزۀ دانشجویان و مشغولیت اساتید»، «بازیگران در حکمرانی علوم انسانی» و «اولویت‌ها، نقاط قوت و ضعف کنونی».

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Substantial Governance Condition in the Scientific Institution of the Council for Humanities Promotion with regard to the Manifest of the Second Step of the Islamic Revolution

نویسنده [English]

  • Iman Erfanmanesh

Ph.D. of culyural sociology, Tehran University

چکیده [English]

Humanities are a part of the knowledge means of civilization, as a goal contained in the Manifest of the Second Step of the Islamic Revolution. The pathological evaluation of the promotion condition of Humanities according to the literature of the substantial governance is one of the necessities with the purpose of understanding the obstacles as well as weaknesses. This article seeks to follow the mentioned goal, applying the conceptual literature of the governance for knowledge, theoretical approach stemmed from the statements of the supreme leader of I.R.I, and the multi analytic methods (namely SWOT, SOAR, and PESTEL). For this purpose, the e-questioner among 162 experts has been used to explore, weight, and prioritize the promotion condition of Humanities via the formulas related to setting variables and clusters. The most significant findings and results have been considered in the axes as follow: the macro dimensions of promotion, the content aspects of promotion, the pathological-organizational evaluation of the Council for Humanities Promotion, believing in the dignity of Humanities, the processing plan of the higher educations for promotion, the appropriateness between Humanities and society’s needs, students’ motivation and academic staffs’ involvement, the activists in the governance for Humanities, as well as the current priorities, strengths, and weaknesses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governance
  • Humanities
  • Council for Humanities Promotion
  • Religious Knowledge
  • Native Knowledge
  • Manifest of the Second Step of the Islamic Revolution
 ابدی، حمید و پیروزمند، علی­رضا (1398)، درآمدی تاریخی بر تأسیس دانش پشتیبان مدیریت تحول علوم انسانی، تحقیقات بنیادین علوم انسانی، 17، 121-97.
 اشتریان، کیومرث (1381)، روش سیاست­گذاری فرهنگی، تهران: آشنا.
 اشتریان، کیومرث (1386)، سیاست­گذاری عمومی در ایران، تهران: میزان.
 الوانی، سیدمهدی (1390)، تصمیم ­گیری و تعیین خط مشی ­گذاری دولتی، تهران: سمت.
 الوانی، سیدمهدی و شریف ­زاده، فتاح (1390)، فرآیند خط مشی­ گذاری عمومی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
 اینس­ورث، جیمز (1394)، گزیدۀ دانش­نامۀ جامعه­ شناسی آموزش و پرورش، ترجمۀ حمیرا ترجانی، تهران: سولار.
 باغسنگانی، سیدمحسن (1395)، بررسی مفهومی حکمرانی خوب، آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، تهران: پژوهشکدۀ شورای نگهبان.
 باقری، خسرو (1382)، هویت علم دینی: نگاهی معرفت­ شناختی به نسبت دین با علوم انسانی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 پارسونز، واین (1385)، مبانی سیاست­گذاری عمومی و تحلیل سیاست­ها، ترجمۀ حمیدرضا ملک ­محمدی، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
 پایا، علی (1386) ملاحظاتی نقادانه دربارۀ دو مفهوم علم دینی و علم بومی، حکمت و فلسفه، 11، 77-39.
 پیروزمند، علی­رضا و چگنی، حسن (1398)، فرآیند برنامه­ ای پالایش، پیرایش و پیدایش در تحول علوم انسانی، تحقیقات بنیادین علوم انسانی، 17، 26-7.
 توکل، محمد (1389)، جامعه ­شناسی علم، تهران: جامعه ­شناسان.
 جمشیدیها، غلامرضا و عرفان­ منش، ایمان (1393) رابطۀ علوم انسانی اجتماعی با گفتمان و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، معرفت فرهنگی اجتماعی، 20، 24-5.
 حسنی، سیدحمیدرضا، علی­پور،مهدی، موحدابطحی، سیدمحمدتقی (1397)، علم دینی: دیدگاه ­ها و ملاحظات، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 دانایی ­فرد، حسن (1387)، چالش­ های مدیریت دولتی در ایران، تهران: سمت.
 دیلتای، ویلهلم (1388)، مقدمه ­ای بر علوم انسانی، ترجمۀ منوچهر صانعی، تهران: ققنوس.
 ریتزر، جرج (1389)، مبانی نظریۀ جامعه ­شناختی معاصر و ریشه ­های کلاسیک آن، ترجمۀ شهناز مسمی­ پرست، تهران: ثالث.
 شاه ­آبادی، محمدمهدی و پور عزت، علی­ اصغر (1395)، کاربست رویکرد میان رشته­ای در مسئلۀ تحول علوم انسانی: بازخوانی تاریخ نهضت ترجمه در تمدن اسلامی در زمینۀ خط مشی­ گذاری عمومی»، مطالعات میان رشته­ ای در علوم انسانی، 8(3)، 37-1.
 عرفان ­منش، ایمان و جمشیدیها، غلامرضا (1396)، واکاوی مؤلفه ­های رویکرد انتقادی و آسیب ­شناسی فرهنگی به علوم انسانی-اجتماعی از دیدگاه رهبر انقلاب اسلامی، معرفت فرهنگی اجتماعی، 30 ، 54-31.
 فراستخواه، مقصود (1397)، گاه و بی­گاه دانشگاه در ایران: مباحثی نو و انتقادی در باب دانشگاه پژوهی، مطالعات علم و آموزش عالی، تهران: آگه.
 قلی­ پور، آرین (1387)، جامعه­ شناسی سازمان­ها: رویکرد جامعه ­شناختی به سازمان و مدیریت، تهران: سمت.
 قلی­ پور، حسین و رازینی، روح­اله (1395)، تحلیل مؤلفه ­های خط مشی تحول علوم انسانی با استفاده از رویکرد تحلیل اهمیت-عملکرد، مطالعات راهبردی بسیج، 70، 70-41.
 قلی­ پور، رحمت ­اله و غلام­پور، ابراهیم (1389)، فرآیند سیاست­ گذاری عمومی در ایران، تهران: مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی.
 گلشنی، مهدی (1377)، از علم سکولار تا علم دینی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 گلشنی، مهدی،باقری، خسرو، میرباقری، سیدمحمدمهدی، حسنی،سیدمحمدرضا، سوزنچی، حسین، بستان(نجفی)، حسین،مصباح، علی، پایا،علی، سراج ­زاده،سیدحسین،حقیقت،سیدصادق(1393)، علم دینی: دیدگاه و تحلیل­ها، قم: حکمت اسلامی وابسته به موسسه مجمع عالی حکمت اسلامی.
 نصر، سیدحسین (1377)، جهان­بینی اسلامی و علم جدید، ترجمۀ ضیا تاج ­الدین، نامۀ فرهنگ، 30: 59-48.
- Barrett, S.M (2004) “Implementation studies: Time for a Revival? Personal Reflections on 20 Years of Implementation Studies”, Public Administration, 82: 249-262
- Geurts, T. (2011) Public policy making: the 21st century perspective, Retrieved from: https://www.lulu.com
- Janis, I.L. (1992) “Groupthink”, in Shafritz, J.M. & et al, Classics of organization theory, M.A: Wadsworth, pp: 193-200
- McIntyre, A.C. (1988) “Panel discussion”, in McMullin E., Construction and constraint, Notre Dame: Notre Dame University
- Osborn, T. & Rose, N. (1997) “In the name of history or three these on the history of social thought”, History of the Human Science, 10: 3
- Parsons, T. (1956) “Sociological approach to the theory of organization 2”, Administrative Science, 3: 225-239
- Rollinson, D. & et al. (1998) Organizational behavior and analysis, M.A: Addison Wesley
- Sabatier, P.A. & Mazmanian, D. (1980) “A framework of analysis”, Policy Studies, 8: 538-560
- Schofield, J. & Sausman, C. (2004) “Learning from theory and practice: introduction”, Public Administration, 82: 235-248
- Schneider, E.V. (1957) Industrial sociology: The social relations of industry and community, N.Y: McGraw Hill
. Scott, R.W. (1955) Institutions and organizations, C.A: Sage