نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده مدیریت و حسابداری

2 استاد یار دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده مدیریت و حسابداری

4 دانشجوی دکترای مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

آنچه در خصوص عدالت سازمانی تا کنون مطرح گردیده بررسی رفتار از سوی فرادستان و ادراک از سوی زیردستان بوده است. اما طبق بیان امام علی(ع) حق، مفهومی دو سویه است و عدم رعایت حقوق فرادستان توسط زیردستان نیز می‌تواند منجر به شکل-گیری احساس بی‌عدالتی در فرادستان گشته و این ادراک با توجه به تاثیرگذاری بیشتر فرادستان بر فرآیندها و تاثیرات رفتاری آنها بر جو سازمانی، تبعاتی را به دنبال خواهد داشت که در این پژوهش برآنیم با تمرکز بر نهج‌البلاغه و با استفاده از شیوه پژوهش داده‌بنیاد (متنی) و مدل پارادایمی اشتروس- کوربین، نظریه‌ای را در خصوص ادراک عدالت فرادستان بسط دهیم. به‌عنوان نتیجه، 1232 کدِ بدست آمده پس از چندین‌بار‏ بازنگری به 242 کدْ تلخیص و در 37 مفهوم دسته‌بندی گردید. نهایتا این 37 مفهوم در قالب عوامل علی، زمینه‌ای، تعدیل‌گر، محوری، راهکارها و پیامدها، جایابی و ارتباطات آنها مشخص شد. یافته‌ها بیان‌گر آن است، علاوه بر آنکه عدالت فرادست بعدی جدید در عدالت سازمانی است، با ورود این سازه تغییری پارادایماتیک در نگرش به عدالت رخ خواهد داد و نگاه جاری را از حالت خطی و مقطع به نگاهی فرآیندی و پویا تبدیل می‌کند، این نگاه نسبت به فرادست منصفانه و نسبت به زیردست عزتمندانه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

s

نویسندگان [English]

  • saeid sehhat 1
  • Vahid khashei 2
  • hamed dehghanan 3
  • vahidreza halvaeiha 4

1 Associate Professor-Department of business Administration and Insurance - Management and Accounting Faculty Allameh Tabataba'i University

2 Assistant Professor Management Allameh Tabataba'i University

3 Assistant Professor Department of business Administration and Insurance - Management and Accounting Faculty Allameh Tabataba'i University

4 Ph.D. student of Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

s

کلیدواژه‌ها [English]

  • s