توصیه های سیاستی تأثیر الگوی رهبری تحول‌آفرین بر رفتار قهرمانانه و مشارکت کاری کارکنان در شهرداری تهران
توصیه های سیاستی تأثیر الگوی رهبری تحول‌آفرین بر رفتار قهرمانانه و مشارکت کاری کارکنان در شهرداری تهران

وحید آرایی؛ علی حافظی زاده

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 7-22

چکیده
  الگوی رهبری تحول آفرین از طریق مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری های سازمان و آگاه کردن آنها از پیامدهای احتمالی تغییرات، می تواند زمینۀ افزایش آمادگی افراد و نشان دادن رفتار مناسب در حین تغییر (رفتار ...  بیشتر
اولویت بندی و تعیین وضعیت مؤلفه های هوش فرهنگی بر اساس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت (مطالعه موردی: رؤسای شعب بانک ملت استان آذربایجان شرقی)
اولویت بندی و تعیین وضعیت مؤلفه های هوش فرهنگی بر اساس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت (مطالعه موردی: رؤسای شعب بانک ملت استان آذربایجان شرقی)

کریم اسگندری؛ شادی عرفای جمشیدی

دوره 5، شماره 9 ، شهریور 1396، ، صفحه 8-34

چکیده
  هوش فرهنگی مهم ترین ابزاری است که می تواند برای مواجهه مناسب با موقعیت های چند فرهنگی به کار گرفته شود. اسلام به عنوان آخرین و کامل ترین دین، رهنمودها و توصیه های بسیاری در هر جنبه از زندگی بشر را دارا ...  بیشتر
«توسعه» به مثابة هویت گره الگوی پیشرفت در ایران موسی عنبری
«توسعه» به مثابة هویت گره الگوی پیشرفت در ایران موسی عنبری
دوره 3، شماره 5 ، فروردین 1394، ، صفحه 9-36

چکیده
   مفهوم «توسعه» تا به حال در رقابت و جدالی ظریف با فرهنگ بوده است، اما به ظاهر خود را فرهنگ‌خواه و آرمان‌گرا نشان داده است. مفهوم هویت بهترین مفهومی است که پرده از این پیکار لطیف برمی‌دارد. در ...  بیشتر
الگوی راهبرد سیاسی، امنیتی در فراگرد توسعه اسلامی- ایرانی
الگوی راهبرد سیاسی، امنیتی در فراگرد توسعه اسلامی- ایرانی
دوره 2، شماره 3 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 9-34

چکیده
  توسعه از مفاهیم و مقولات بحث برانگیز ادبیات سیاسی بوده، امروزه بر سیمای امنیت تزئین و از اهمیت و حساسیت در ابعاد تازه‌ای برخوردار گشته است. نوشتار حاضر به مقوله‌ی توسعه از بعد امنیتی می‌نگرد. در بحث ...  بیشتر
ارزشیابی سبک زندگی کارگزاران جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مدل تحلیل اهمیت - عملکرد(IPA)
ارزشیابی سبک زندگی کارگزاران جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مدل تحلیل اهمیت - عملکرد(IPA)

حسین امانلو؛ ابراهیم برزگر

دوره 4، شماره 7 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 9-34

چکیده
  سبک زندگی کارگزاران زمینه اصلاح سبک زندگی عمومی در مسیر تمدن اسلامی است. اما زمانی می‌تواند فرصتی برای اثربخشی در جامعه ایجاد کند که مطابق با سبک زندگی مطلوب باشد. هدف نوشتار ارزیابی شکاف بین وضعیت موجود ...  بیشتر
مدل فرایندی طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
مدل فرایندی طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

مجید مختاریان پور

دوره 4، شماره 8 ، اسفند 1395، ، صفحه 9-30

چکیده
  بررسی آثار و پیامدهای 57 سال برنامه‌ریزی توسعه در کشور ما نشان می‌دهد توسعه به سبک غربی (و تنها با جرح و تعدیل‌های اسلامی) از یک سو نتوانسته به مانند کشورهای غربی باعث توسعه کشور شود و از سوی دیگر نیز باعث ...  بیشتر
جایگاه منافع ملی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
جایگاه منافع ملی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
دوره 6، شماره 11 ، شهریور 1397، ، صفحه 9-71

چکیده
  امروزه در میان جوامع و دولت‌ها از مقوله پیشرفت، با عنوان مسئله پیشرفت یاد می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، ضرورت‌های پیشرفت، شرایط تحقق پیشرفت، راه‌های رسیدن به پیشرفت و در نهایت کسب حداکثری منافع ملی از طریق ...  بیشتر
الگوی راهبردی مواجهه با منافع و آسیب‌های دیجیتالی شبکه‌های اجتماعی بر مبنای دیدگاه رهبر انقلاب اسلامی
الگوی راهبردی مواجهه با منافع و آسیب‌های دیجیتالی شبکه‌های اجتماعی بر مبنای دیدگاه رهبر انقلاب اسلامی

ایمان عرفان منش

دوره 6، شماره 12 ، بهمن 1397، ، صفحه 9-37

چکیده
  فضای مجازی و شبکه های اجتماعی هم به منزلۀ معدن طلا و هم به مثابۀ میدان مین هستند. به منظور وحدت رویه و موضع گیری هوشمندانه میان مسئولان نظام، لازم است که الگوی راهبردی کلانی در مواجهه با کلیت فضای مجازی ...  بیشتر
الگوی راهبردی توسعه علم و دانش از نگاه مقام معظم رهبری(مدظله)
الگوی راهبردی توسعه علم و دانش از نگاه مقام معظم رهبری(مدظله)

محمدعلی فاطمی نیا؛ فاطمه امیرآبادی فراهانی

دوره 7، شماره 13 ، مرداد 1398، ، صفحه 9-35

https://doi.org/20.1001.1.23225645.1398.7.1.1.4

چکیده
  امروزه دانش به یکی از مهم‌ترین ابزاری تسلط بر جوامع مختلف تبدیل شده است. اقتصاد دانش‌بنیان در همه جهات توسعه پیدا کرده و بر بازارهای جهانی حاکم شده است. به درستی می‌توان علم را به‌عنوان یک منبع بسیار ...  بیشتر
بررسی تطبیقی آموزه‌های اسلامی و ریشه‌های مذهبی کارآفرینی
بررسی تطبیقی آموزه‌های اسلامی و ریشه‌های مذهبی کارآفرینی

محمد امینی؛ نادر نادری؛ بیزن رضایی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 10-46

چکیده
  این مقاله درصدد است بعد از شناخت ریشه‌های اخلاقی-مذهبی مؤثر در کارآفرینی نخستین سرمایه‌داری، اولاً نظر اسلام را در خصوص این ریشه‌های اخلاقی-مذهبی ارائه دهد و ثانیاً آموزه‌های اساسی‌ای را بیان کند ...  بیشتر
امنیت هستی‌شناختی و الگوهای پیشرفت در جمهوری اسلامی ایران
امنیت هستی‌شناختی و الگوهای پیشرفت در جمهوری اسلامی ایران
دوره 3، شماره 6 ، مهر 1394، ، صفحه 23-48

چکیده
  چکیده امنیت هستی‌شناختی، منازعات و مناقشات پایدار در روابط بین‌الملل را تحلیل[Z1]  می‌کند. منازعات و مناقشاتی که ممکن است منافع فیزیکی و رئالیستی کشورها را به خطر بیاندازد. اما امنیت هویتی آن‌ها ...  بیشتر
ارزیابی وضعیت حکمرانی پایدار در نهاد علمی شورای تحول علوم انسانی در چارچوب بیانیۀ گام دوم انقلاب اسلامی
ارزیابی وضعیت حکمرانی پایدار در نهاد علمی شورای تحول علوم انسانی در چارچوب بیانیۀ گام دوم انقلاب اسلامی

ایمان عرفان منش

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1400

چکیده
  علوم انسانی یکی از لوازم معرفتی تمدن‌سازی به‌عنوان هدف مندرج در بیانیۀ گام دوم انقلاب اسلامی است. آسیب‌شناسی وضعیت تحول این علوم بر اساس ادبیات حکمرانی پایدار یکی از ضرورت‌ها برای شناسایی موانع و ...  بیشتر
مقدمات و الزامات ایجاد تمدن نوین اسلامی
مقدمات و الزامات ایجاد تمدن نوین اسلامی

نبی اله صدری فر؛ محمد مولوی

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1400

چکیده
  مقدمات و الزامات ایجاد تمدن نوین اسلامیچکیده:دین اسلام دین تمدن سازی است. مقدمات و الزامات لازم برای بازسازی و شکوفایی تمدن اسلامی در منابع اسلامی موجود است، ولی استخراج و کاربست آنها برای ایجاد، بازسازی ...  بیشتر
تبیین مختصات
تبیین مختصات "عقلانیت انقلابی" در اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)

بهنام عبدی؛ علی اصغر سالارنژاد

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1401

چکیده
  مفهوم عقلانیت در اندیشه مقام معظم رهبری از پایه های اصلی جامعه اسلامی و در عرض ایمان، مجاهدت و عزّت قرار دارد. به عقیده معظم له عقلانیت از مهم‌ترین ابزارهای جهت دهنده و ارزش‌گذار فعالیت‌ها در نظام اسلامی ...  بیشتر
نقد و بررسی الگوی پایه، اسلامی ایرانی پیشرفت مبتنی بر رویکرد تمدنی
نقد و بررسی الگوی پایه، اسلامی ایرانی پیشرفت مبتنی بر رویکرد تمدنی

مسعود مطهری نسب؛ محمد بید هندی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1401

چکیده
  هر کشوری برای گذار از وضعیت و مشکلات موجود و حرکت به سمت وضعیت مطلوب در آینده نیازمند یک کلان الگو برای پیشرفت خود است. از این رو در جمهوری اسلامی ایران طراحی و تصویب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارای اهمیت ...  بیشتر
مقایسه تطبیقی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و توسعه پایدار
مقایسه تطبیقی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و توسعه پایدار

مهدی گلدانی؛ علی قربانپور

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1401

چکیده
  در سال 1397، سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همراه با بیانیه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به اصلی‌ترین نهادهای سیاستگذار مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت، مجلس و شوراهای عالی ابلاغ گردید. از ...  بیشتر
مولفه‌های تمدن ساز سبکِ زندگی در حوزه مصرف از منظر مقام معظم رهبری (مدظله)
مولفه‌های تمدن ساز سبکِ زندگی در حوزه مصرف از منظر مقام معظم رهبری (مدظله)

خدیجه حسین زاده؛ سید احمد موسوی باردئی؛ طاهره ماهروزاده؛ زینب تقی لو

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1402

چکیده
  روح اصلی بیانیه‌ی گام دوم انقلاب سبک زندگی به معنای جامع آن است. سبک زندگی مقوله‌ای است بنیادین که اندیشمندان علوم اجتماعی، تربیتی، روان‌شناختی اقتصادی و مدیریتی با رویکردهای مختلف به آن توجه کردند ...  بیشتر
بررسی تأثیر مدیریت جهادی بر آموزش کارآفرینی در دانشگاهها
بررسی تأثیر مدیریت جهادی بر آموزش کارآفرینی در دانشگاهها

عباس غریب؛ علی علی طالب؛ ستاره عباسی؛ اردشیر شیری

دوره 4، شماره 8 ، اسفند 1395، ، صفحه 31-46

چکیده
  مدیریت جهادی در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب در حکم الگوی مطلوب مدیریتی است؛ الگویی که قابلیت‌های لازم برای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی را دارا بوده و واجد آن توانایی‌ها و ارزش‌هایی است که از یک نظام ...  بیشتر
تحلیل مضمون مفاهیم ارتباطات و توسعه در مفاد برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تحلیل مضمون مفاهیم ارتباطات و توسعه در مفاد برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

علی اصغر کیا؛ مهدی فقیهی نژاد

دوره 6، شماره 11 ، شهریور 1397، ، صفحه 33-71

چکیده
  در نگاه توسعه پایدار و جامعه اطلاعاتی حاصل از آن، قواعد برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری توسعه در جهان تغییر کرده و تحت تأثیر متغیرهای ارتباطات، فرصت‌های فراوانی برای پیشرفت کشورهایی ایجاد شده است که در ...  بیشتر
پیشامد و پس‏امد الگوی توسعه اسلامی
پیشامد و پس‏امد الگوی توسعه اسلامی
دوره 2، شماره 3 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 35-78

چکیده
  موضوع مقالۀ حاضر بررسی فرایند علمی است که امکان دستیابی به توسعۀ (تعالی) اسلامی را فراهم می‌آورد. الگوی توسعۀ اسلامی عامل تعیین‌کننده‌ای است که این مهم را امکان‌پذیر می‌سازد. اما برای تولید الگوی توسعۀ ...  بیشتر