واکاوی عناصر علمی حکومت در نهج‌البلاغه و اسناد سیاسی حکومتی بین المللی(مطالعۀ موردی پژوهش چشم‌انداز ادارﺓ دولت و حکومت براساس خط‌مشیها و اسناد راهبردی)
واکاوی عناصر علمی حکومت در نهج‌البلاغه و اسناد سیاسی حکومتی بین المللی(مطالعۀ موردی پژوهش چشم‌انداز ادارﺓ دولت و حکومت براساس خط‌مشیها و اسناد راهبردی)

ملیحه اصغری؛ علیرضا صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1401

چکیده
  ادارﺓ دولت و حکومت بر جامعه به تعیین اصول علمی و طراحی گسترده‌ای نیازمند است تا در پرتو این سیاست‌گذاری‌ها ، انسان‌ها بتوانند در کنار یکدیگر با صلح و آرامش زندگی نمایند ، نهج‌البلاغه به عنوان کتابی ...  بیشتر
چگونگی برقراری عدالت اقتصادی در نظام بازار با تاکید بر آموزه های نهج البلاغه
چگونگی برقراری عدالت اقتصادی در نظام بازار با تاکید بر آموزه های نهج البلاغه

یونس اشرفی امین؛ محمد هادی امین ناجی؛ مصطفی دلشاد تهرانی؛ ناصر محمدی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1401

چکیده
  مقاله‌ی حاضر با هدف تبیین دیدگاه‌های امام‌علی(ع) درباره شیوه‌های رسیدن به عدالت اقتصادی در نظام بازار نگاشته شده‌است. روش مقاله توصیفی- تحلیلی است. سیره اقتصادی امام‌علی(ع) در حکومت خود، با بسترسازی ...  بیشتر
مفهوم پردازی ادراک عدالت فرادست، مبتنی بر اندیشه های امام علی(علیه السلام) در نهج البلاغه
مفهوم پردازی ادراک عدالت فرادست، مبتنی بر اندیشه های امام علی(علیه السلام) در نهج البلاغه

سعید صحت؛ وحید خاشعی؛ حامد دهقانان؛ وحیدرضا حلوائیها

دوره 7، شماره 13 ، مرداد 1398، ، صفحه 150-178

https://doi.org/20.1001.1.23225645.1398.7.1.6.9

چکیده
  آنچه در خصوص عدالت سازمانی تا کنون مطرح گردیده بررسی رفتار از سوی فرادستان و ادراک از سوی زیردستان بوده است. اما طبق بیان امام علی(ع) حق، مفهومی دو سویه است و عدم رعایت حقوق فرادستان توسط زیردستان نیز می‌تواند ...  بیشتر