تحلیل مضمون الگوی حکمرانی اقتصادی مبتنی بر سیاست عِدّه و عُدّه در اندیشه آیت‌الله محمدعلی شاه آبادی(ره)
تحلیل مضمون الگوی حکمرانی اقتصادی مبتنی بر سیاست عِدّه و عُدّه در اندیشه آیت‌الله محمدعلی شاه آبادی(ره)

سیدمحمدجواد قربی؛ غلامرضا جمشیدیها

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1400

چکیده
  آیت‌الله محمدعلی شاه‌آبادی یکی از فقهای معاصر ایران می‌باشد که علاوه بر فقه، عرفان و اخلاق نیز در حوزه اقتصاد و اجتماع دارای نظریه‌های راهبردی منبعث از آموزه‌های اسلامی بودند که در تقریرات ایشان ...  بیشتر