الگوی پیشرفت سیاسی در سوره مائده
الگوی پیشرفت سیاسی در سوره مائده

غلامرضا بهروزی لک؛ هاشم صمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1402

چکیده
  چکیدهقرآن کریم به عنوان کتاب هدایت می‌تواند بهترین الگوی پیشرفت همه‌جانبه برای جامعه انسانی باشد. این پیشرفت نوعی از حرکت رو به جلو می‌باشد. در پژوهش سوره مائده با روش تحلیل به مضمون که یکی از شیوه‌های ...  بیشتر
ارزیابی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت براساس نظر نخبگان با استفاده از تکنیک SWOT
ارزیابی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت براساس نظر نخبگان با استفاده از تکنیک SWOT

مصطفی آریان کیا

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1402

چکیده
  یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مطالعاتی در دانش سیاسی و انسانی حال حاضر کشور، مطالعه و پژوهش در چیستی، چگونگی و چرایی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت است. تأکیدات رهبری نیز مبنی بر ترسیم چشم‌انداز مطلوب انقلاب ...  بیشتر
پویایی‌شناسی الگوی حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران؛ توصیف و توصیه‌های سیاستی بر مبنای خوانشی از دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه‌ای
پویایی‌شناسی الگوی حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران؛ توصیف و توصیه‌های سیاستی بر مبنای خوانشی از دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه‌ای

مصطفی غفاری ساروی؛ رضا انصاری بارده

دوره 11، شماره 3 ، آبان 1402، ، صفحه 129-152

چکیده
  توسعه در ایران معاصر همواره مورد توجه دولت‌ها، مراجع تصمیم‌گیری، مراکز علمی ـ تحقیقاتی و نیز روشنفکران و افکار عمومی بوده است. در سال‌های اخیر الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت به عنوان جایگزینی برای مدل ...  بیشتر
مطالعه کیفی مولفه های موثر بر پیشرفت جوامع اسلامی مورد مطالعه کشور مالزی
مطالعه کیفی مولفه های موثر بر پیشرفت جوامع اسلامی مورد مطالعه کشور مالزی

علی باصری

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1401

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف مطالعه نظام مند و ارائه فرا ترکیبی از الگوهای نظری و پژوهش های انجام شده با موضوع مطالعه روند پیشرفت مالزی صورت گرفت. روش بررسی این پژوهش کیفی و از نوع سنتز پژوهی است که با روش تحلیل محتوا ...  بیشتر
ناپایداری توسعه در جمهوری اسلامی ایران، اجماع نخبگان، فرایندهای مشارکتی، تمرکز‌زدایی
ناپایداری توسعه در جمهوری اسلامی ایران، اجماع نخبگان، فرایندهای مشارکتی، تمرکز‌زدایی

نوراله قیصری؛ علیرضا ذاکر اصفهانی؛ وحید جلال زاده

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1401

چکیده
  یکی از مسائل و مباحث اساسی ایرانِ امروز، توسعه و چالش های فراروی آن است. از این رو، یکی از دغدغه های اصلی نخبگان علمی، کشف علتها و عوامل توسعه نیافتگی و دستیابی به روش های جبران آن و نیل به توسعه ملی است. ...  بیشتر
تحلیل گفتمان سند اولیه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
تحلیل گفتمان سند اولیه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

جواد علی پور؛ هاتف پوررشیدی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 140-167

چکیده
  سند اولیه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان سند توسعه و پیشرفت ایران در دهه‌های آینده با الهام از مبانی نظری سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و اسلامی در صدد تحقق اهداف پبشرفت و توسعه است. از ...  بیشتر
تحلیل مضمون مفاهیم ارتباطات و توسعه در مفاد برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تحلیل مضمون مفاهیم ارتباطات و توسعه در مفاد برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

علی اصغر کیا؛ مهدی فقیهی نژاد

دوره 6، شماره 11 ، شهریور 1397، ، صفحه 33-71

چکیده
  در نگاه توسعه پایدار و جامعه اطلاعاتی حاصل از آن، قواعد برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری توسعه در جهان تغییر کرده و تحت تأثیر متغیرهای ارتباطات، فرصت‌های فراوانی برای پیشرفت کشورهایی ایجاد شده است که در ...  بیشتر
اقتصاد سیاسی ایران از منظر نونهادگرایی
اقتصاد سیاسی ایران از منظر نونهادگرایی

نساء زاهدی؛ سید ابراهیم سرپرست سادات

دوره 6، شماره 11 ، شهریور 1397، ، صفحه 105-131

چکیده
  به‌رغم اجرای چند دهه برنامه‌های توسعه در ایران، شاهد افول در شاخص‌های اقتصادی مثبت، تنزل شدید در شاخص‌های انسانی، اجتماعی و پایان الگوی تک‌خطی توسعه هستیم. مکتب نهادی توسعه با تمرکز بر نیازهای بومی ...  بیشتر
نقد و بررسی آراء و اندیشه‌های متفکران مسلمان درباره رابطه میان دین و توسعه به منظور تبیین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (مورد مطالعه: نصر، ملکیان و شریعتی)
نقد و بررسی آراء و اندیشه‌های متفکران مسلمان درباره رابطه میان دین و توسعه به منظور تبیین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (مورد مطالعه: نصر، ملکیان و شریعتی)
دوره 3، شماره 6 ، مهر 1394، ، صفحه 95-118

چکیده
  چکیده در مقاله حاضر، با استفاده از نظریه جان اف هات در کتاب «علم و دین: از تعارض تا گفت‌وگو» رابطه میان دین اسلام و توسعه در آراء اندیشمندان دینی بررسی شده است. به طوری که رویکرد تعارض میان دین و ...  بیشتر
«توسعه» به مثابة هویت گره الگوی پیشرفت در ایران موسی عنبری
«توسعه» به مثابة هویت گره الگوی پیشرفت در ایران موسی عنبری
دوره 3، شماره 5 ، فروردین 1394، ، صفحه 9-36

چکیده
   مفهوم «توسعه» تا به حال در رقابت و جدالی ظریف با فرهنگ بوده است، اما به ظاهر خود را فرهنگ‌خواه و آرمان‌گرا نشان داده است. مفهوم هویت بهترین مفهومی است که پرده از این پیکار لطیف برمی‌دارد. در ...  بیشتر
الگوی راهبرد سیاسی، امنیتی در فراگرد توسعه اسلامی- ایرانی
الگوی راهبرد سیاسی، امنیتی در فراگرد توسعه اسلامی- ایرانی
دوره 2، شماره 3 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 9-34

چکیده
  توسعه از مفاهیم و مقولات بحث برانگیز ادبیات سیاسی بوده، امروزه بر سیمای امنیت تزئین و از اهمیت و حساسیت در ابعاد تازه‌ای برخوردار گشته است. نوشتار حاضر به مقوله‌ی توسعه از بعد امنیتی می‌نگرد. در بحث ...  بیشتر
نقش علم اخلاق اسلامی در توسعه اسلامی – ایرانی
نقش علم اخلاق اسلامی در توسعه اسلامی – ایرانی
دوره 2، شماره 3 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 105-138

چکیده
  در این مقاله ابتدا معنای لغوی توسعه توضیح داده شده و سپس معنای اصطلاحی، آن بیان گردیده است. سپس دو ویژگی توسعه، یعنی «همه سونگر بودن توسعه» و «پایدار بودن توسعه» تشریح شده است. توسعه فرهنگی ...  بیشتر