تحلیل مضمون الگوی حکمرانی اقتصادی مبتنی بر سیاست عِدّه و عُدّه در اندیشه آیت‌الله محمدعلی شاه آبادی(ره)
تحلیل مضمون الگوی حکمرانی اقتصادی مبتنی بر سیاست عِدّه و عُدّه در اندیشه آیت‌الله محمدعلی شاه آبادی(ره)

سیدمحمدجواد قربی؛ غلامرضا جمشیدیها

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1400

چکیده
  آیت‌الله محمدعلی شاه‌آبادی یکی از فقهای معاصر ایران می‌باشد که علاوه بر فقه، عرفان و اخلاق نیز در حوزه اقتصاد و اجتماع دارای نظریه‌های راهبردی منبعث از آموزه‌های اسلامی بودند که در تقریرات ایشان ...  بیشتر
راهبردهای استحکام اقتصادی نظام سیاسی اسلام از منظر آیت‌الله محمد علی شاه‌آبادی(ره)
راهبردهای استحکام اقتصادی نظام سیاسی اسلام از منظر آیت‌الله محمد علی شاه‌آبادی(ره)

غلامرضا جمشیدیها؛ سیدمحمدجواد قربی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 78-108

چکیده
  نظام سیاسی اسلام برای تعالی نیازمند توجه به اقتصاد است و ساختارهای اقتصادی در حکومت باید در برابر آسیب ها، تهدیدات و چالش‌ها مستحکم شوند از این رو، تبیین روندهای استحکام بخشی به نظام اقتصادی در حکومت ...  بیشتر
تهدیدات تولید ملی در نظام سیاسی اسلام از منظر اندیشه ی آیت الله محمدعلی شا ه آبادی (ره)
تهدیدات تولید ملی در نظام سیاسی اسلام از منظر اندیشه ی آیت الله محمدعلی شا ه آبادی (ره)

سیدمحمدجواد قربی؛ غلامرضا جمشیدیها

دوره 7، شماره 14 ، بهمن 1398، ، صفحه 9-40

https://doi.org/20.1001.1.23225645.1398.8.2.1.9

چکیده
  تولید کالای ملی و تأمین نیازهای اساسی درون مرزهای ملی از اموری است که در اقتصاد اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است و خیلی از متفکران و اندیشمندان در خصوص لزوم آن سخن به میان آورده‌اند. در این میان، آیت­الله ...  بیشتر