بررسی مقایسه‌ای شاخص توسعه انسانی در ج.ا.ایران و مالزی (2020)
بررسی مقایسه‌ای شاخص توسعه انسانی در ج.ا.ایران و مالزی (2020)

رضا شیرزادی؛ محمد پورقربان؛ جواد نورمحمدی

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1401

چکیده
  توسعه انسانی یکی از نظریه‌های جدید در چارچوب مباحث و موضوعات توسعه تلقی می‌شود که طی سه دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در نظریه توسعه انسانی، برخورداری انسان از زندگی طولانی، سالم و خلاق، هدف نهایی ...  بیشتر
سالخوردگی جمعیت ایران در چهار دهه پیشرو
سالخوردگی جمعیت ایران در چهار دهه پیشرو
دوره 3، شماره 6 ، مهر 1394، ، صفحه 73-94

چکیده
  چکیده سالخوردگی جمعیت کشور در سال‌های آینده، نگاه‌های بسیاری را به خود جلب خواهد کرد. روند تغییرات جمعیتی کشور به گونهای است که در آینده نزدیک، یک دوره سالخوردگی جمعیت فشرده را پیش رو خواهیم داشت. تعداد ...  بیشتر