بررسی مقایسه‌ای شاخص توسعه انسانی در ج.ا.ایران و مالزی (2020)
بررسی مقایسه‌ای شاخص توسعه انسانی در ج.ا.ایران و مالزی (2020)

رضا شیرزادی؛ محمد پورقربان؛ جواد نورمحمدی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1402

چکیده
  توسعه انسانی یکی از نظریه‌های جدید در چارچوب مباحث و موضوعات توسعه تلقی می‌شود که طی سه دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در نظریه توسعه انسانی، برخورداری انسان از زندگی طولانی، سالم و خلاق، هدف نهایی ...  بیشتر
مطالعه کیفی مولفه های موثر بر پیشرفت جوامع اسلامی مورد مطالعه کشور مالزی
مطالعه کیفی مولفه های موثر بر پیشرفت جوامع اسلامی مورد مطالعه کشور مالزی

علی باصری

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1401

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف مطالعه نظام مند و ارائه فرا ترکیبی از الگوهای نظری و پژوهش های انجام شده با موضوع مطالعه روند پیشرفت مالزی صورت گرفت. روش بررسی این پژوهش کیفی و از نوع سنتز پژوهی است که با روش تحلیل محتوا ...  بیشتر