معرفت دینی، زمینه ساز سواد انقلاب اسلامی مدیران در منظومه فکری مقام معظم رهبری
1. معرفت دینی، زمینه ساز سواد انقلاب اسلامی مدیران در منظومه فکری مقام معظم رهبری

محسن عامری؛ زین العابدین امینی سابق؛ احسان ساده؛ محمدرضا فاضلی

دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 9-36

http://dx.doi.org/20.1001.1.23225645.1399.8.1.1.1

چکیده
  وجود عوامل تقویت‌کننده، موجب افزایش بهره‌وری و تحقق اهداف سازمانی است. گرایش مدیران به معارف اسلامی، یکی از راه‌های ایجاد کنترل درونی در آنهاست و باعث می‌شود مدیران با توجه به باورها و ارزش‌های خود، ...  بیشتر
مطالعه‌ای اسنادی پیرامون نقش زنان استان ایلام در فرایند انقلاب اسلامی ایران
2. مطالعه‌ای اسنادی پیرامون نقش زنان استان ایلام در فرایند انقلاب اسلامی ایران

مرتضی اکبری

دوره 4، شماره 8 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 89-110

چکیده
  حضور زنان ایران در مسائل سیاسی–اجتماعی و فرهنگی جامعه از نیمه‌ دوم قرن نوزدهم میلادی شروع و به‌ویژه در دوره‌ی پهلوی(دوم) روند بیشتری یافت به‌طوری‌که زنان را به بی حجابی و تقلید از فرهنگ غرب تشویق ...  بیشتر
جغرافیای فرهنگی و تهدیدهای نظام مهندسی فرهنگی در ایران
3. جغرافیای فرهنگی و تهدیدهای نظام مهندسی فرهنگی در ایران

نفیسه مرصوصی؛ محمد رئوف حیدری فر؛ اقبال پاهکیده

دوره 4، شماره 8 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 125-152

چکیده
  جغرافیای فرهنگی به عنوان دانشی کاربردی به مطالعه روابط انسان و محیط از دیدگاه فرهنگی می‌پردازد. این دانش با احترام به اصل تفاوت ها و تنوعات فرهنگی، بیان می کند تلاش سردمداران جهانی برای ایجاد فرهنگی ...  بیشتر