الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ابوالقاسم سحاب به سبک میرزا حسین خان سپهسالار
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ابوالقاسم سحاب به سبک میرزا حسین خان سپهسالار

میثم سلیمانی؛ فاطمه احمدوند

دوره 10، شماره 4 ، مهر 1401

چکیده
  الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ابوالقاسم سحاب به سبک میرزا حسین خان سپهسالار شامل دو قسمت است یکی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که از ابتدای دهه چهارم انقلاب اسلامی از سوی مقام معظم رهبری، مراکز مختلفی همچون ...  بیشتر
بررسی تاثیر اصول اخلاق فاضله بر پیشرفت وتوسعۀ پایدار جوامع ازمنظر قرآن کریم»
بررسی تاثیر اصول اخلاق فاضله بر پیشرفت وتوسعۀ پایدار جوامع ازمنظر قرآن کریم»

علی نیکوئی؛ حیدر علی رستمی؛ غلامرضا خوش نیت

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1401

چکیده
  «بررسی تاثیر اصول اخلاق فاضله بر پیشرفت وتوسعۀ پایدار جوامع ازمنظر قرآن کریم»چکیده: علمای اخلاق، تمامی فضایل اخلاقی را نشأت یافته از چهار فضیلت «عفت»، «شجاعت»، «حکمت» و«عدالت» ...  بیشتر
حقوق همبستگی از منظر سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
حقوق همبستگی از منظر سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت

مجاهد امیری؛ لیلا رئیسی؛ مسعود راعی

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1400

چکیده
  پیشرفت به مفهوم رشد همه جانبه و تدریجی بخشهای مختلف جامعه از بعد مادی ومعنوی رسیدن به وضعیت مطلوب می باشد که ابعاد مختلف این پیشرفت باید در یک سند بلند مدت و دقیق مشخص و برنامه ریزی شود و به عنوان یک سند ...  بیشتر
بحران‌های مدرنیته و ریشه‌های انسان‌شناختی آن؛ به مثابة شاهدی بر ضرورت «الگوی نوین پیشرفت»
بحران‌های مدرنیته و ریشه‌های انسان‌شناختی آن؛ به مثابة شاهدی بر ضرورت «الگوی نوین پیشرفت»

عبدالرسول مشکات؛ محسن شیراوند

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 121-150

https://doi.org/20.1001.1.23225645.1399.8.1.5.5

چکیده
  همچنان که بسیاری از متفکران اذعان دارند، تمدن مدرن، دارای یک روی درخشان و پیشرفته و یک روی تاریک و بحرانی است. موضوع این مقاله، بررسی رویة چالش خیز و بحرانی آن و نیز جستجوی ریشه‌ها و خاستگاه‌های نظری ...  بیشتر
"حیات معقول" به مثابه "پیشرفت"

حسن یوسف زاده

دوره 7، شماره 14 ، بهمن 1398، ، صفحه 251-277

https://doi.org/20.1001.1.23225645.1398.8.2.9.7

چکیده
  همواره این پرسش جدی در میان پژوهشگران و سیاستمداران وجود داشته و دارد که پیشرفت چیست و چه شاخص‌هایی دارد؟ تحقیقات زیادی در پاسخ به این پرسش مهم انجام شده است و هر کدام جامعه‌ی آرمانی و پیشرفت را به شکلی ...  بیشتر
شهر؛ مکان مطلوب تمدن سازی در پروژه پیشرفت اسلامی ایرانی
شهر؛ مکان مطلوب تمدن سازی در پروژه پیشرفت اسلامی ایرانی

نوراله قیصری

دوره 7، شماره 13 ، مرداد 1398، ، صفحه 36-62

https://doi.org/20.1001.1.23225645.1398.7.1.2.5

چکیده
  پیشرفت اگر چه ابعاد نظری گستردهای دارد، اما آنچه پیشرفت را الگووار میسازد، تجسم عینی پیشرفت در امور و دست آفریدها و سازههای انسانی است. اگر تمدن مفهومی انتزاعی است، اما شاخصهای آن عینی است. شهرها، ماهیت، ...  بیشتر
جایگاه منافع ملی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
جایگاه منافع ملی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
دوره 6، شماره 11 ، شهریور 1397، ، صفحه 9-71

چکیده
  امروزه در میان جوامع و دولت‌ها از مقوله پیشرفت، با عنوان مسئله پیشرفت یاد می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، ضرورت‌های پیشرفت، شرایط تحقق پیشرفت، راه‌های رسیدن به پیشرفت و در نهایت کسب حداکثری منافع ملی از طریق ...  بیشتر
تحقق توسعه سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
تحقق توسعه سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

حسن عزیزی؛ اسماعیل شفیعی؛ علیرضا گلشنی

دوره 6، شماره 11 ، شهریور 1397، ، صفحه 157-183

چکیده
  الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با بهره‌گیری از کلیّت نظام جمهوری اسلامی ایران و با توانایی درک و تحلیل واقعیت‌های جامعه و شناخت ارزش‌های ملی و بومی، درصدد پاسخ‌گویی به نیازهای مادی و معنوی جامعه است. این ...  بیشتر
مدل فرایندی طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
مدل فرایندی طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

مجید مختاریان پور

دوره 4، شماره 8 ، اسفند 1395، ، صفحه 9-30

چکیده
  بررسی آثار و پیامدهای 57 سال برنامه‌ریزی توسعه در کشور ما نشان می‌دهد توسعه به سبک غربی (و تنها با جرح و تعدیل‌های اسلامی) از یک سو نتوانسته به مانند کشورهای غربی باعث توسعه کشور شود و از سوی دیگر نیز باعث ...  بیشتر
امنیت هستی‌شناختی و الگوهای پیشرفت در جمهوری اسلامی ایران
امنیت هستی‌شناختی و الگوهای پیشرفت در جمهوری اسلامی ایران
دوره 3، شماره 6 ، مهر 1394، ، صفحه 23-48

چکیده
  چکیده امنیت هستی‌شناختی، منازعات و مناقشات پایدار در روابط بین‌الملل را تحلیل[Z1]  می‌کند. منازعات و مناقشاتی که ممکن است منافع فیزیکی و رئالیستی کشورها را به خطر بیاندازد. اما امنیت هویتی آن‌ها ...  بیشتر
تضمن‌های بنیادین الگوی اثربخش اسلامی و ایرانی پیشرفت
تضمن‌های بنیادین الگوی اثربخش اسلامی و ایرانی پیشرفت
دوره 3، شماره 6 ، مهر 1394، ، صفحه 49-72

چکیده
  چکیده بر خلاف دیدگاه‌های سنتی که در آنها توسعه، مقوله‌ای اقتصادی ارزیابی می‌شود، در رویکردهای جدید، توسعه حاصل اتخاذ رویکردهای اثربخش در جوامع دانسته می‌شود و طرفداران آنها معتقدند بنیان‌های توسعه، ...  بیشتر
ظرفیت تمدن‌سازی گفتمان انقلاب اسلامی دکتر شهلا باقری
ظرفیت تمدن‌سازی گفتمان انقلاب اسلامی دکتر شهلا باقری
دوره 3، شماره 5 ، فروردین 1394، ، صفحه 59-84

چکیده
  چکیده مقاله حاضر با هدف پاسخ به پرسش‌هایی مانند چیستی دلایل بسط‌یافتگی و توسعه و پیشرفت گفتمان انقلاب اسلامی در گستره منطقه‌ای و جهانی و بررسی همگرایی عوامل مؤثر بر تسلط گفتمان انقلاب اسلامی و عوامل ...  بیشتر