طراحی مدل مسؤولیّت اجتماعی در تراز نظام بانکداری اسلامی
طراحی مدل مسؤولیّت اجتماعی در تراز نظام بانکداری اسلامی

سیداکبر سیدهاشمی؛ شهرام میرزایی دریانی؛ مجید احمدلو؛ فرزاد ستاری اردبیلی

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1402

چکیده
  مسوولیّت‌پذیری، علاوه‌ بر ارتقای تعهد سازمانی، رضایت ذی‌نفعان را نیز تقویت می‌کند. بانک اسلامی برای سودآوری، قانونمندی، اخلاق‌گرایی و شهروند خوبی شدن تلاش می‌نماید. زیرا جایگاه مطلوب و ویژه، انسان ...  بیشتر