مقدمات و الزامات ایجاد تمدن نوین اسلامی
1. مقدمات و الزامات ایجاد تمدن نوین اسلامی

نبی اله صدری فر؛ محمد مولوی

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1400

چکیده
  مقدمات و الزامات ایجاد تمدن نوین اسلامی چکیده: دین اسلام دین تمدن سازی است. مقدمات و الزامات لازم برای بازسازی و شکوفایی تمدن اسلامی در منابع اسلامی موجود است، ولی استخراج و کاربست آنها برای ایجاد، بازسازی ...  بیشتر
حقوق همبستگی از منظر سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
2. حقوق همبستگی از منظر سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت

مجاهد امیری؛ لیلا رئیسی؛ مسعود راعی

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1400

چکیده
  پیشرفت به مفهوم رشد همه جانبه و تدریجی بخشهای مختلف جامعه از بعد مادی ومعنوی رسیدن به وضعیت مطلوب می باشد که ابعاد مختلف این پیشرفت باید در یک سند بلند مدت و دقیق مشخص و برنامه ریزی شود و به عنوان یک سند ...  بیشتر
نقش سازمان های مردم نهاد در مدیریت فرهنگی شهرداری تهران
3. نقش سازمان های مردم نهاد در مدیریت فرهنگی شهرداری تهران

لیلا نوروزی

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1400

چکیده
  امروزه پیچیدگی روز افزون زندگی و کاهش توان مدیریت فرهنگی در حل مسائل شهری مورد چالش‌ جدی قرار گرفته است و اعمال مدیریت فرهنگی با مشارکت سازمان‌های مردم نهاد و استفاده از الگوهای اسلامی ایرانی می‌تواند ...  بیشتر
مدل رهبری هوشمند اسلامی ایرانی با رویکرد قدرت نرم در سازمان‌های دولتی
4. مدل رهبری هوشمند اسلامی ایرانی با رویکرد قدرت نرم در سازمان‌های دولتی

سلمان جلالی؛ عالمه کیخا؛ ابراهیم حدادی؛ عبدالعلی کشته گر؛ امین رضا کمالیان

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1400

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف ارائه الگوی رهبری هوشمند اسلامی ایرانی مبتنی بر قدرت نرم در سازمان‌های دولتی منتخب استان سیستان و بلوچستان انجام شد. دراین پژوهش سعی شده است ضمن حرکت در مرزهای دانش علم مدیریت و رهبری ...  بیشتر
جامعه شناسی کار؛ پژوهشی کیفی پیرامون معنای اجتماعی کار نزد کارکنان پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی
5. جامعه شناسی کار؛ پژوهشی کیفی پیرامون معنای اجتماعی کار نزد کارکنان پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی

هاشم واعظی؛ ابوتراب طالبی؛ اردشیر انتظاری؛ محمدرضا پورعابدی

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1400

چکیده
  مقاله حاضر با هدفِ ارائة معنایِ اجتماعی «کار» نزدِ کارکنان پژوهشگاه رویان درصددِ پاسخ­گویی به این سؤال می­باشد که: «کار» نزدِ کارکنان پژوهشگاه رویان چه معنایی داشته و پدیده مرکزی، مقولة ...  بیشتر