دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 9-384 
3. بررسی مصرف و پس انداز در سبک زندگی اسلامی

صفحه 79-112

احسان ترکاشوند؛ محمد پیری؛ علی هراتیان


7. الگوی اسلامی کسب و کار پایدار

صفحه 196-224

محمد کاشانی پور؛ مجتبی فرخی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ محمدرضا مهربان پور؛ حسین میثمی


8. الگوی اسلامی ایرانی رفتار و نقش هیأت مدیره شرکت ها در جهت پیشرفت

صفحه 226-249

ابوالقاسم مسیح آبادی؛ حجت اله آتشی گلستانی؛ علیرضا مهرآذین؛ محمدرضا شورورزی