دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 9-216 
4. شناسایی عوامل سخت و نرم دانشگاه کارآفرین به عنوان یکی از اقتضائات الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت

صفحه 84-126

سید علیرضا رادمنش؛ سید حبیب الله طباطبائیان؛ جهانیار بامداد صوفی؛ سهیلا بورقانی فراهانی


6. عوامل شکل‌دهنده مدیریت ارزش‌بنیان اسلامی- ایرانی در بخش دولتی ایران

صفحه 150-188

علیرضا میرآخوری؛ کیومرث احمدی؛ میر علی سید نقوی؛ عادل صلواتی


7. واکاوی نقش راهبری دانشمندان و حاکمان در بالندگی تمدن اسلامی

صفحه 189-209

رمضان رضائی؛ بهاءالدین قهرمانی نژاد شایق؛ محمد اصغریان دستنایی