ا

 • اسگندری، کریم اولویت بندی و تعیین وضعیت مؤلفه های هوش فرهنگی بر اساس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت (مطالعه موردی: رؤسای شعب بانک ملت استان آذربایجان شرقی) [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 8-34]

 • ایزدی فرد، علی اکبر فقه الکترونیک در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 83-104]

ح

 • حسین نژاد، سید مجتبی فقه الکترونیک در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 83-104]

 • حمیدی، سمیه بازکاوی اثرات ‌گفتمان اصلاح دینی بر گفتمان ‌انقلاب اسلامی؛ تداوم یا تکامل [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 130-148]

 • حیدرخانی، هابیل بررسی نقش سرمایه اجتماعی در گرایش مردم به الگوهای اقتصاد مقاومتی در شهر کرمانشاه [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 36-58]

خ

 • خوش فر، غلامرضا سبک زندگی (ایرانی اسلامی) و مصرف فرهنگی(مورد مطالعه شهروندان گرگانی) [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 106-128]

ز

 • زارع، هاشم توسعه چارچوب نظری یک اقتصاد تعادلی: راهکاری بر اساس یک الگوی اقتصاد اسلامی ایرانی [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 60-81]

 • زنگنه، پیمان بازکاوی اثرات ‌گفتمان اصلاح دینی بر گفتمان ‌انقلاب اسلامی؛ تداوم یا تکامل [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 130-148]

ش

 • شکربیگی، عالیه سبک زندگی (ایرانی اسلامی) و مصرف فرهنگی(مورد مطالعه شهروندان گرگانی) [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 106-128]

ع

 • عرفای جمشیدی، شادی اولویت بندی و تعیین وضعیت مؤلفه های هوش فرهنگی بر اساس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت (مطالعه موردی: رؤسای شعب بانک ملت استان آذربایجان شرقی) [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 8-34]

ک

 • کلانتری، عبدالحسین بررسی نقش سرمایه اجتماعی در گرایش مردم به الگوهای اقتصاد مقاومتی در شهر کرمانشاه [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 36-58]

م

 • محبی، سیروس بررسی نقش سرمایه اجتماعی در گرایش مردم به الگوهای اقتصاد مقاومتی در شهر کرمانشاه [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 36-58]

 • مولوی زاده، اکرم سبک زندگی (ایرانی اسلامی) و مصرف فرهنگی(مورد مطالعه شهروندان گرگانی) [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 106-128]