ا

 • اقبال، محمدرضا عوامل ﻣﺆثر بر ارتقای کیفیت محیط پیاده راههای شهرهای ایرانی- اسلامی (مورد مطالعه: پیاده راه میدان امام حسین (ع) و هفده شهریور) [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 127-151]

 • اکبری، الهام چالش‌ها و فرصت‌های هم‌افزایی فرهنگی تفریحی در فضای مذهبی: مطالعه موردی امام‌زاده قاضی‌الصابر (ع) [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 61-80]

 • اکبری، مرتضی مطالعه‌ای اسنادی پیرامون نقش زنان استان ایلام در فرایند انقلاب اسلامی ایران [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 89-110]

 • الوانی، سیدمهدی عوامل زمینه‌ای موثر بر اعتماد عمومی به سازمان‌های دولتی [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 111-124]

 • امانلو، حسین ارزشیابی سبک زندگی کارگزاران جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مدل تحلیل اهمیت - عملکرد(IPA) [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 9-34]

ب

 • بادی وند، سعید سنجش تطبیقی الگوی توسعه روستایی کشور با توجه به الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 81-98]

 • برزگر، ابراهیم ارزشیابی سبک زندگی کارگزاران جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مدل تحلیل اهمیت - عملکرد(IPA) [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 9-34]

پ

 • پاهکیده، اقبال جغرافیای فرهنگی و تهدیدهای نظام مهندسی فرهنگی در ایران [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 125-152]

ت

 • توکلی، مرتضی سنجش تطبیقی الگوی توسعه روستایی کشور با توجه به الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 81-98]

ج

 • جابرانصاری، محمدرضا عوامل زمینه‌ای موثر بر اعتماد عمومی به سازمان‌های دولتی [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 111-124]

 • جعفری، محسن مطالعه قابلیت‌های سازمانهای مردم نهاد بومی دین ‌محور در حل چالش‌های پیش روی توسعه اجتماع‌ محور روستایی «مورد مطالعه: گروه جهادی طلاب عباد» [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 153-173]

ح

 • حسین زاده، مهدی علل انحطاط تمدن اسلامی از منظر استاد مطهری با تأکید بر تحلیل محتوای کتاب داستان راستان [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 99-126]

 • حیدری فر، محمد رئوف جغرافیای فرهنگی و تهدیدهای نظام مهندسی فرهنگی در ایران [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 125-152]

خ

 • خادمی، عاطفه تحلیل گفتمان سه دوره اجرایی جمهوری اسلامی ایران در زمینه وضعیت اجتماعی زنان [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 175-201]

ز

 • زارعی، مجتبی بررسی انتقادی فمینیسمِ لیبرال – رادیکال و مارکسی – سوسیالیستی با الگوی فطرت گرایانه در مطالعات زنان [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 35-59]

ش

 • شماعی، علی عوامل ﻣﺆثر بر ارتقای کیفیت محیط پیاده راههای شهرهای ایرانی- اسلامی (مورد مطالعه: پیاده راه میدان امام حسین (ع) و هفده شهریور) [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 127-151]

 • شهبازی، مهدی چالش‌ها و فرصت‌های هم‌افزایی فرهنگی تفریحی در فضای مذهبی: مطالعه موردی امام‌زاده قاضی‌الصابر (ع) [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 61-80]

 • شیری، اردشیر بررسی تأثیر مدیریت جهادی بر آموزش کارآفرینی در دانشگاهها [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 31-46]

ص

 • صادقی فسایی، سهیلا تحلیل گفتمان سه دوره اجرایی جمهوری اسلامی ایران در زمینه وضعیت اجتماعی زنان [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 175-201]

 • صحت، سعید بررسی رابطه میان مدیریت منابع انسانی اسلامی و تعهد کارکنان با میانجی‌گری عدالت سازمانی [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 47-72]

ع

 • عباسپور، عباس بررسی رابطه بین هوش معنوی با رهبری آموزشی مدیران دانشگاه علامه طباطبائی [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 73-88]

 • عباسی، ستاره بررسی تأثیر مدیریت جهادی بر آموزش کارآفرینی در دانشگاهها [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 31-46]

 • علی طالب، علی بررسی تأثیر مدیریت جهادی بر آموزش کارآفرینی در دانشگاهها [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 31-46]

غ

 • غریب، عباس بررسی تأثیر مدیریت جهادی بر آموزش کارآفرینی در دانشگاهها [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 31-46]

 • غیاثی ندوشن، سعید بررسی رابطه بین هوش معنوی با رهبری آموزشی مدیران دانشگاه علامه طباطبائی [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 73-88]

ف

 • فشارکی، فرزاد بررسی رابطه میان مدیریت منابع انسانی اسلامی و تعهد کارکنان با میانجی‌گری عدالت سازمانی [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 47-72]

 • فیروزآبادی، احمد مطالعه قابلیت‌های سازمانهای مردم نهاد بومی دین ‌محور در حل چالش‌های پیش روی توسعه اجتماع‌ محور روستایی «مورد مطالعه: گروه جهادی طلاب عباد» [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 153-173]

ق

 • قدمی، کاوه بررسی رابطه بین هوش معنوی با رهبری آموزشی مدیران دانشگاه علامه طباطبائی [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 73-88]

م

 • مختاریان پور، مجید مدل فرایندی طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 9-30]

 • مرصوصی، نفیسه جغرافیای فرهنگی و تهدیدهای نظام مهندسی فرهنگی در ایران [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 125-152]

 • ملاباشی، سیدمحسن علل انحطاط تمدن اسلامی از منظر استاد مطهری با تأکید بر تحلیل محتوای کتاب داستان راستان [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 99-126]

 • مهرشاد، احمد علل انحطاط تمدن اسلامی از منظر استاد مطهری با تأکید بر تحلیل محتوای کتاب داستان راستان [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 99-126]

ن

 • نادری، احمد چالش‌ها و فرصت‌های هم‌افزایی فرهنگی تفریحی در فضای مذهبی: مطالعه موردی امام‌زاده قاضی‌الصابر (ع) [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 61-80]

 • نجف بیگی، رضا عوامل زمینه‌ای موثر بر اعتماد عمومی به سازمان‌های دولتی [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 111-124]

 • نجفی، طیبه تحلیل گفتمان سه دوره اجرایی جمهوری اسلامی ایران در زمینه وضعیت اجتماعی زنان [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 175-201]