الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی (IPOBA) - مقالات آماده انتشار