کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
تعداد مقالات: 2
1. شاخص‌های اقتصادی نیروهای مؤمن و انقلابی از دیدگاه قرآن کریم

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 279-311

احد داوری چلقائی؛ مهدی باکویی


2. نظریه مبنای «رهبری تحول» در اجتماعات انسانی براساس تدبر موضوعی در آیات قرآن کریم

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 73-103

شهاب جنابی؛ محمدسعید جبل عاملی؛ علیرضا علی احمدی