مأموریت راهبردی جنبش اجتماعی بسیج دانشجویی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
1. مأموریت راهبردی جنبش اجتماعی بسیج دانشجویی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

علیرضا حدادی؛ سیدمحمدصادق امامیان؛ مرتضی زمانیان

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 324-369

چکیده
  بسیج دانشجویی به عنوان یکی از مهم‌ترین جنبش‌های اجتماعی که نقشی مؤثر در تحولات گوناگون علمی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور بر دوش دارد، نیازمند هدف گذاری دقیق، تعیین استراتژی‌ها و برنامه‌هایی ...  بیشتر
الگوی اسلامی ایرانی رفتار و نقش هیأت مدیره شرکت ها در جهت پیشرفت
2. الگوی اسلامی ایرانی رفتار و نقش هیأت مدیره شرکت ها در جهت پیشرفت

ابوالقاسم مسیح آبادی؛ حجت اله آتشی گلستانی؛ علیرضا مهرآذین؛ محمدرضا شورورزی

دوره 7، شماره 14 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 226-249

http://dx.doi.org/20.1001.1.23225645.1398.8.2.8.6

چکیده
  در جوامع و اقتصادهای امروزی، شرکت‌ها نقش مهمی را در پیشرفت هر کشوری دارند. اما قرن اخیر شاهد جرایم، تخلفات و ناکارآمدی هیأت‌مدیره‌های شرکت‌های بزرگ بوده است. این وقایع هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی ...  بیشتر
حقوق بین‌الملل و الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی بررسی موردی قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز
3. حقوق بین‌الملل و الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی بررسی موردی قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

غزاله کبیرآبادی؛ احمد محمدی؛ رضا سلطانی

دوره 6، شماره 11 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 185-214

چکیده
  از ضرورت‌های دورۀ نوین حیات اجتماعی، ارتباطات گسترده و به‌هم‌تنیده میان دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی است. هر دولتی با اتکا به مزیت‌های مطلق و نسبی‌اش، سیاست‌ها و برنامه‌های پیشرفت خود را تنظیم ...  بیشتر
فقه الکترونیک در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
4. فقه الکترونیک در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد

دوره 5، شماره 9 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 83-104

چکیده
  از جمله مباحث مهم در حوزه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مباحث فقه الکترونیک است. با توجه به نقس اساسی االکترونیک و اینترنت در پیشرفت جامعه، اهمیت فقه الکترونیک و کاربرد آن در حوزه حقوقی و قانونی و حوزه ...  بیشتر