سازوکار کلان پاسخگویی قوه مجریه در نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر قانون اساسی
سازوکار کلان پاسخگویی قوه مجریه در نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر قانون اساسی

وحید آرائی

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1400

چکیده
  اهمیت پاسخگویی در هر نظام سیاسی به حدی مهم است که موجودیت نظام به آن بستگی دارد چرا که مانع فساد درونی و ناکارآمدی می‌شود. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به نحوه و سازوکار پیش بینی شده نظام ...  بیشتر
ارزیابی مسأله خانواده با محوریت نقش زن در سند ملی آموزشی 2030 یونسکو
ارزیابی مسأله خانواده با محوریت نقش زن در سند ملی آموزشی 2030 یونسکو

مریم سلگی؛ سوده کریمی

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 267-298

http://dx.doi.org/20.1001.1.23225645.1399.8.1.11.1

چکیده
  رهبران کشورهای عضو سازمان ملل متحد، در سپتامبر 2015 متعهد شدند تا اهداف دستور کار جهانی توسعۀ پایدار 2030 را در سیاستگذاری کلان ملّی خود مد نظر داشته باشند. آموزش هدف چهارم این دستور کار می­باشد. از جمله ...  بیشتر
امنیت هستی‌شناختی و الگوهای پیشرفت در جمهوری اسلامی ایران
امنیت هستی‌شناختی و الگوهای پیشرفت در جمهوری اسلامی ایران
دوره 3، شماره 6 ، مهر 1394، ، صفحه 23-48

چکیده
  چکیده امنیت هستی‌شناختی، منازعات و مناقشات پایدار در روابط بین‌الملل را تحلیل[Z1]  می‌کند. منازعات و مناقشاتی که ممکن است منافع فیزیکی و رئالیستی کشورها را به خطر بیاندازد. اما امنیت هویتی آن‌ها ...  بیشتر