کاوش الگوی کارآفرینی دانش‌بنیان در چارچوب مفهومی اقتصاد مقاومتی
کاوش الگوی کارآفرینی دانش‌بنیان در چارچوب مفهومی اقتصاد مقاومتی

مقداد ملکی؛ محمد ضیاء الدینی؛ مصطفی هادوی نژاد

دوره 7، شماره 14 ، بهمن 1398، ، صفحه 313-339

http://dx.doi.org/20.1001.1.23225645.1398.8.2.11.9

چکیده
  در شرایط تحریم‌، توجه بیشتر به شرکت‌های دانش‌بنیان و کمک به ارتقاء توانمندی آن‌ها، با هدف رهایی از فروش منابع طبیعی کشور و حرکت به سمت «تولید دانش‌بنیان» بیش از پیش ضرورت می‌یابد. به عبارت دیگر، ...  بیشتر
الگوی راهبردی توسعه علم و دانش از نگاه مقام معظم رهبری(مدظله)
الگوی راهبردی توسعه علم و دانش از نگاه مقام معظم رهبری(مدظله)

محمدعلی فاطمی نیا؛ فاطمه امیرآبادی فراهانی

دوره 7، شماره 13 ، مرداد 1398، ، صفحه 9-35

http://dx.doi.org/20.1001.1.23225645.1398.7.1.1.4

چکیده
  امروزه دانش به یکی از مهم‌ترین ابزاری تسلط بر جوامع مختلف تبدیل شده است. اقتصاد دانش‌بنیان در همه جهات توسعه پیدا کرده و بر بازارهای جهانی حاکم شده است. به درستی می‌توان علم را به‌عنوان یک منبع بسیار ...  بیشتر