مختصات راهبردی الگوی سبک زندگی اسلامی
مختصات راهبردی الگوی سبک زندگی اسلامی

کریم ابراهیمی؛ حسین پرکان؛ کمال برزگر بفرویی

دوره 9، شماره 3 ، آذر 1400

چکیده
  سبک زندگی طی یک قرن اخیر به‌صورت فزاینده‌ای مورد توجه محققان و اندیشمندان قرار گرفته است. از جمله دلایل اهمیت یافتن سبک زندگی می‌توان به تأثیر فراوان فرهنگ مدرنیته بر زندگی افراد اشاره کرد؛ مدرنیته ...  بیشتر