کلیدواژه‌ها = سطوح مدیریتی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر مدیریت جهادی بر آموزش کارآفرینی در دانشگاهها

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 31-46

عباس غریب؛ علی علی طالب؛ ستاره عباسی؛ اردشیر شیری