کلیدواژه‌ها = دوره عدالت و مهرورزی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل گفتمان سه دوره اجرایی جمهوری اسلامی ایران در زمینه وضعیت اجتماعی زنان

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 175-201

سهیلا صادقی فسایی؛ عاطفه خادمی؛ طیبه نجفی