کلیدواژه‌ها = برنامه‌ریزی روستایی
تعداد مقالات: 1
1. سنجش تطبیقی الگوی توسعه روستایی کشور با توجه به الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 81-98

مرتضی توکلی؛ سعید بادی وند